Hasicí PřístrojeVše pro Vás

Kontaktní Formulář

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce

- kontrola pracoviště a stávající dokumentace
- analýza a prevence rizik
- zařazení podle míry rizika práci do kategorie prací
- stanovení organizace a zabezpečení BOZP
- vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce organizace
- vypracování místních provozních předpisů
- školení pro vedoucí pracovníky z BOZP
- školení pro zaměstnance z BOZP
- školení z obsluhy elektrických spotřebičů
- vedení dokumentace pracovních úrazů
- posouzení pracovního rizika
- aktualizace provozních předpisů, provozní řády skladů a kotelen
- zavedení předepsané dokumentace BOZP a PO

Krizové řízení

- analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik
- stanovení krizového štábu
- činnost při řešení krizových situací
- vypracování krizové dokumentace
- grafické nákresy
- plán krizové připravenosti