Hasicí PřístrojeVše pro Vás

Kontaktní Formulář

Požární ochrana

- posouzení požárního nebezpečí
- dokumentace o začlenění do kategorie činností
- stanovení organizace a zabezpečení požární ochrany
- požární řád
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán
- stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných pracích
- dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
- směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
- řád ohlašovny požáru
- tematický plán školení a odborné přípravy