Hasicí PřístrojeVše pro Vás

Kontaktní Formulář

Revize, servis, hasicích přístrojů

Revize, servis, kontrola, hasicích přístrojů upravuje vyhláška MV 246/2001Sb.,(vyhláška požární prevenci) Součástí nutné údržby hasicích přístrojů je plnění přístrojů a periodická zkouška, při níž se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřní oblasti nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu.


Revize hasicích přístrojů

Vyhláška 246/2001Sb o požární prevenci stanovuje pravidelné revize minimálně po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.Revize zahrnuje,

• kontroly tlaku v přístroji (popřípadě tlakových patron)
• kontrola funkčnosti dalších součástí HP
• očištění HP
• kontrola platnosti tlakové zkoušky nádoby
• kontrola životnosti HP
• kontrola průchodnosti výstřikových proudnic
• opatření přístroje novým kontrolním štítkem s vyznačením platnosti revize a oprávněné osoby
• zaplombování přístroje
• kontrola uchycení přístroje dle předpisů
• vystavení revizní zprávy


Periodická zkouška hasicích přístrojů

Zajišťujeme tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů. Pokud je při revizi zjištěna nutnost tlakové zkoušky je přístroj vyměněn . Výměna ve většině případů probíhá přímo na místě u zákazníka. V rámci tlakové zkoušky je u přístroje v případě nutnosti provedena i obnova povrchové úpravy nádoby. U různých druhů hasicích přístrojů se liší trvanlivost tlakové zkoušky.

• práškové, CO2 - 5 let
• vodní, pěnové - 3 roky


Opravy hasicích přístrojů

Běžné opravy v rámci výměny jednotlivých dílů jsme v případě potřeby schopni provádět přímo u zákazníka. Při závažnějších závadách nutno přístroj odvézt na dílenskou opravu (k výrobci). Pokud je přístroj více poškozen, je dle průvodní dokumentace výrobce a vyhlášek nutno přístroj vyřadit z užívání. Důvody vyřazení hasicího přístroje

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo
b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO 2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.